Kullanılmayan Katrak Testereleri sudan ve nemden korunmuş bir ortamda düz bir zemine istiflenerek paslanmalrı önlenmelidir.
Uzun bir süre beklemeleri gerekiyorsa koruyucu bir yağ ile yağlanmalarında fayda vardır.

Takılmadan önce ilk işlem olarak maşalar, lama kulakları ve kalınlık ölçüleri kontrol edilmeli, paslı olanlar temizlenmeli,
deforme olanlar düzeltilmeli veya kullanılmamalıdır. Kalınlık ölçülerinin yüzeylerinin taşlanmış ve temiz olması çok önemlidir.

Birinci Lamanın Takılması:

İlk lamanın düzgün takılması sonrakilerin düzgün takılmasının temel şartıdır.

İlk lama makinaya takılarak belirli bir oranda gerdirilir.Lamanın maşaya 10-13 mm daha yukarıdan takılması önemli bir jusustur. Buna dikkat ediniz.

Bu şekilde bağlanmış lamalar gerildiğinde lamada aşağı doğru hafif bir
kavis oluşur ki buda kaliteli ve hatasız kesim için önemli bir faktördür.

Makina yatay ve dikey yönlerde hareket ettirilerek komparator ile kontrol edilir.
Hatalar ayar vidaları ile düzeltilerek lama sabitlenir.

Diğer Lmaları ayarlamış olduğunuz ilk lamaya dayayarak diziniz. Aradaki ayar çubuklarının temiz ve ölçülerin hassas olmasına son derece dikkat edilmelidir. Aksi halde bir ayarçubuğundaki küçük bir hata işlemin tamamı düşünüldüğünde büyük bir hataya dönüşür.

Muntazam bir kesim için lamaların 10-12 ton arasında gerilmeleri gerekmektedir.

Germe işleminden sonra lamaların, ortadan baktığınızda aşağı doğru hafif bir kavis vermesi yaptığınız işlemin doğru olduğunu gösterir.

İlk ve son lamayı tekrar dikey ve yatay hareketleri bakımından komprador ile ölçerek doğruluğunu kontrol ediniz.

Son olarak lamaların toplam genişliğini dört taraftan (üst ve alt uçlar) ölçünüz. Bu son kontrolde ölçülerin birbirine eşit olması ayarların doğruluğunu gösterir. Makinanız taş kesmeye hazırdır.

Taş kesiminde şu hususlara dikkat ediniz:

Taş kesimine başlamadan önce elenmiş kumda dökülmüş beton kesmek sureti ile testereniz kısa sürede maksimum kesim performansına çıkartılır.

Çok sert veya fazla miktarda kuvars damarları ihtiva eden blokların kesimi makinanın ayarlarını ve bu tür taşlara göre yapılmamış ise segmentlerin yapısını bozabilir.

Her Türlü Testere için soket üretimi ve tamiratı yapılmaktadır...